Sushi

Sake Nigiri

small_nr-33 nr: 22
1,40 €

Comp.: Salmon

Unagi Nigiri

small_nr-40 nr: 23
2,40 €

Comp.: Smoked eel

Nigiri Maguro

small_nr-32 nr: 24
2,40 €

Comp.: Tuna

Ebi Nigiri

small_nr-313 nr: 25
2,20 €

Comp.: Tiger prawn

Tomago Nigiri

small_nr-39 nr: 26
1,30 €

Comp.: Omelette “Tomago”

Tai Nigiri

small_nr-26-tai-nigiri4 nr: 27
1,60 €

Comp.: Sushi with Grouper, 1 pcs.

Ika Nigiri

small_nr-27-ika-nigiri nr: 28
2,00 €

Comp.: Sushi with colmar, 1 pcs.

Masago nigiri

small_nr.29-masago-nigiri nr: 29
1,40 €

Comp.: Sushi with caviar "Masago", 1 pcs.

Spicy Maguro

small_nr-35 nr: 30
2,50 €

Comp.: Tuna in spicy sauce

Spicy Unagi

small_nr-37 nr: 31
2,40 €

Comp.: Smoked eel in spicy sauce

Spicy Sake

small_nr-36 nr: 32
1,70 €

Comp.: Salmon in spicy sauce

Spicy Ebi

small_nr-34 nr: 33
2,20 €

Comp.: Tiger prawn in spicy sauce

Gunkan Masago

small_nr-38 nr: 34
2,70 €

Comp.: Caviar “Masago”

Sake Cheese Mania

small_nr-140 nr: 140
7,77 €

Comp.: Salmon, Philadelphia cheese, salmon roe, 5 pcs.

Sake Sashimi

small_nr-141 nr: 141
3,30 €

Comp.: Salmon

Maguro Sashimi

small_nr-142 nr: 142
4,80 €

Comp.: Tuna

Unagi Sashimi

small_nr-143 nr: 143
5,30 €

Comp.: Smoked eel, sesame

Ebi Sashimi

small_nr-144 nr: 144
4,50 €

Comp.: Tiger prawns

Tai Sashimi

small_nr-145 nr: 145
3,30 €

Comp.: Grouper

Sashimi Asorti

small_nr-146 nr: 146
20,00 €

Comp.: Salmon, tuna, smoked eel, tiger prawns, grouper